Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

DemoMiljö

DemoMiljö - för aktörssamverkan genom internationell spridning av miljöteknik till Sidas samarbetsländer.

Aktuellt

 • 2014-01-28

  Miljövänlig textil produceras i Asien


  De flesta vattenavvisande funktionstyger som produceras idag innehåller skadliga kemikalier som fluorkarboner. Nu inlede...
  Läs hela informationen
 • 2013-12-16

  Pellets för spisar ger stora vinster


  Företaget Emerging Cooking Solutions producerar pellets som kan ersätta det hälsofarliga träkolet i världens fattigaste ...
  Läs hela informationen

Demonstrationsprojekt

Vattenrening i Kina, små platsdunkar som renar vatten i Afrika och mycket mer. Läs och se filmer om några av de projekt som fått stöd av DemoMiljö.

Läs om fler demonstrationsprojekt

Om programmet DemoMiljö

Programmet DemoMiljö är nu avslutat och genomfördes under perioden 2012 – 2013. Programmets syfte var att sprida ny miljöteknik till Sidas sju samarbetsländer Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika.

Hjälpen bestod av verktyget planeringsbidrag som skulle bidra till samverkan mellan svensk och utländsk part, samt stöd till att uppföra demonstrationsanläggningar med syftet att demonstrera miljöteknik i samarbetslandet.

Förbättrade levnadsvillkor

Målet för det programmet är att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för människor i följande sju samarbetsländer:

 • Botswana
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Indien
 • Indonesien
 • Kina
 • Vietnam

För att uppnå ovanstående mål måste projekt i sitt upplägg och genomförande ta hänsyn till Sidas strategier för aktörssamverkan, regeringens landstrategier för respektive land samt de tematiska prioriteringarna och perspektiv som är aktuella. Bidraget avser projekt både inom stads- och landsbygdsutveckling.

Beviljade projekt

Här kan du få information om vilka projekt som beviljats bidrag i tidigare ansökningsomgångar.

Projektlista mars 2013Word 2007

Projektlista november 2012PDF

Projektlista juni 2012PDF

Miljödriven tillväxt

Tillväxtverket har också ett program som heter Miljödriven tillväxt som ger svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna.

Läs mer om Miljödriven tillväxt 

Senast ändrad
19 juni 2014 08:55

Ansökningsomgångar

Det finns inga pågående ansökningsomgångar inom detta program.

Jag har beviljats stöd

Har du beviljats stöd från Demo miljö? Du hittar bland annat blanketter för utbetalning och rapportering via länken nedan.

Blanketter genomförande/avslut Demomiljö

Är du intresserad av svensk miljöteknik?

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi ett stort nätverk för dig som företagare att ta del av.

Gå till Swedish Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster