Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Solceller

DemoMiljö – miljöteknik för att minska fattigdom och stärka småföretag

Kopplingen mellan miljö, klimat och utveckling är tydlig. Miljö och klimat är därför en prioritering i det svenska biståndet.

Klimatförändringar och miljöproblem drabbar i allt högre utsträckning utvecklingsländer. Särskilt utsatta är människor som lever i fattigdom i städernas slumområden och på landsbygden. De är ofta direkt beroende av naturtillgångar för sin försörjning och deras begränsade resurser gör dem mer sårbara.

Det finns en ökande efterfrågan på nya, hållbara lösningar inom exempelvis energi, avfall och vattenrening som ger möjligheter att minska miljöpåverkan och bidra till bättre levnadsvillkor.

Tekniköverföring mellan länder kan vara ett sätt att identifiera och bygga kunskap kring nya lösningar. Innovativa tekniklösningar och affärsmodeller kan vara mer intressanta om de är utvecklade i eller för länder med liknande utmaningar och ekonomiska förutsättningar.

Stora hinder för små och medelstora miljöteknikföretag att nå nya marknader

Nya, innovativa miljötekniklösningar utvecklas ofta hos små och medelstora miljöteknikföretag. Men hindren för att de ska kunna kommersialisera sin idé och nå ut till nya marknader är stora. En av de största utmaningarna är den begränsade tillgången till finansiering.

Dörröppnare

Att få den första kunden är en annan stor utmaning för många miljöteknikföretag. Möjligheten att utveckla partnerskap och att etablera demonstrationsanläggningar kan fungera som dörröppnare. Genom att visa upp tekniken på en ny marknad kan demoprojekten bidra till att företag och teknik får fäste och spridning på nya marknader, samtidigt som man bidrar till lösningar på landets miljö- och klimatproblem.

Tredje fasen av Demo Miljö

Demo Miljö drivs av Tillväxtverket sedan 2007 på uppdrag av Sida. Den tredje fasen av Demo Miljö kommer genomföras under åren 2015-2018. Programmet består av två verktyg, demonstrationsprojekt och planeringsbidrag. Verktygen kan följa på varandra och därmed höra ihop, men kan också genomföras utan inbördes koppling.

Demo Miljö ska bidra till att förbättra fattiga människors levnadsvillkor, hälsa och anpassningsförmåga i elva av Sidas samarbetsländer. Detta ska göras genom utvecklad kunskap, och stärkta partnerskap inom miljöteknik som minskar negativ miljö- och klimatpåverkan i samarbetsländerna. De föreslagna länderna för 2015-2018 är:

  • Afrika: Kenya, Mocambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Västra Balkan: Bosnien & Hercegovina, Serbien
  • Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina

Fullständig information om det nya programmet finns endast på engelska.

Läs mer om Demo Miljö III här.

 

Tidigare demonstrationsprojekt

Vattenrening i Kina, små platsdunkar som renar vatten i Afrika och mycket mer.

Läs och se filmer om några av de projekt som fått stöd av DemoMiljö.

Miljödriven tillväxt

Tillväxtverket har också ett program som heter Miljödriven tillväxt som ger svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna.

Läs mer om Miljödriven tillväxt 

Senast ändrad
21 juni 2016 13:16

Kontakt

 

Karin Bengtsson

Tel: 08 681 9160

E-post:Karin Bengtsson

Samira Jabet

Tel: 08 681 9129

E-post: Samira Jabet

 

Relaterad information

Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi ett stort nätverk för dig som företagare att ta del av.

Gå till Swedish Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket