Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Föreskrifter

Här hittar du föreskrifter från Tillväxtverket och Nutek.

Mästarbrev till hantverkare

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om avgift till Sveriges Hantverksråd för mästarbrev till hantverkare.

NUTFS 1996:4, mästarbrevPDF

Regionalpolitiskt transportstöd

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2000:2, transportbidraPDF

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEKs föreskrifter om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder.

NUTFS 2001:1, förskottPDF

Kooperativ utveckling

Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

NUTFS 2006:1, koopertiv utvecklinPDF

Främjande av kvinnors företagande

Verkets för näringslivsutveckling föreskrifter för länsstyrelsernas medfinansiering av projekt för främjande av kvinnors företagande.

NUTFS 2007:1, kvinnors företagandePDF

Regionalt transportbidrag, ändring

Föreskrifter om ändring i Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter (NUTFS 2000:2) om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2007:2, transportbidrag - ändrinPDF

Föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden (ESF)

Föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013.

NUTFS 2007:3, ESFPDF

Regionalt transportbidrag

Föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2007:4, regional transportbidraPDF

Regionala strukturfondsprogram, 2007 - 2013

Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013

NUTFS 2008:1PDF

Tjänster på den inre marknaden

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden

TVFS 2009:1PDF

Regionalt transportbidrag

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag

TVFS 2009:2PDF

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013.

TVFS 2010:1PDF

Kooperativ utveckling

Tillväxtverkets föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

TVFS 2010:2PDF

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

TVFS 2013:1PDF

Kooperativ utveckling

Tillväxtverkets föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

TVFS 2014:1PDF

Senast ändrad
13 mars 2015 15:41

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.