Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Föreskrifter

Här hittar du föreskrifter från Tillväxtverket och Nutek.

Regionalt transportbidrag

Föreskrifter om ändring av Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd (TVFS 2009:2) om regionalt transportbidrag.

TVFS 2016:2PDF (Omtryck)

Stöd från de regionala strukturfonds-programmen och det nationella strukturfonds-programmet

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

TVFS 2015:1PDF

Kooperativ utveckling

Tillväxtverkets föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

TVFS 2014:1PDF

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

TVFS 2013:1PDF

Kooperativ utveckling

Tillväxtverkets föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

TVFS 2010:2PDF

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd

Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013.

TVFS 2010:1PDF

Regionalt transportbidrag

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag

TVFS 2009:2PDF (Observera att TVFS 2009:2 ändrats genom TVFS 2016:2, se ovan)

Tjänster på den inre marknaden

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden

TVFS 2009:1PDF

Regionala strukturfondsprogram, 2007 - 2013

Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013

NUTFS 2008:1PDF

Regionalt transportbidrag

Föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2007:4, regional transportbidraPDF

Föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden (ESF)

Föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-2013.

NUTFS 2007:3, ESFPDF

Regionalt transportbidrag, ändring

Föreskrifter om ändring i Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter (NUTFS 2000:2) om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2007:2, transportbidrag - ändrinPDF

Främjande av kvinnors företagande

Verkets för näringslivsutveckling föreskrifter för länsstyrelsernas medfinansiering av projekt för främjande av kvinnors företagande.

NUTFS 2007:1, kvinnors företagandePDF

Kooperativ utveckling

Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

NUTFS 2006:1, koopertiv utvecklinPDF

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEKs föreskrifter om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder.

NUTFS 2001:1, förskottPDF

Regionalpolitiskt transportstöd

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om regionalt transportbidrag.

NUTFS 2000:2, transportbidraPDF

Mästarbrev till hantverkare

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om avgift till Sveriges Hantverksråd för mästarbrev till hantverkare.

NUTFS 1996:4, mästarbrevPDF

Senast ändrad
8 juni 2016 11:09

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket