Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Liten pojke med löv i handen.

Miljödriven tillväxt

Miljödriven tillväxt stödjer små och medelstora företag och nätverk, som arbetar med miljöanpassade produkter och tjänster.

Vad är en miljöanpassad produkt?

En miljöanpassad produkt är en vara eller tjänst som har en markant mindre miljöpåverkan än andra varor och tjänster med samma funktion. Nästan hälften av de medelstora företagen och drygt var tredje småföretag säljer miljöanpassade produkter. Är du en av dem?

Stöd åt företag och företagsnätverk

Behöver du stärka din konkurrenskraft? Vill du utveckla affärerna eller få hjälp med systemlösningar? Genom företagsstöd kan ditt företag stärka konkurrenskraften, utveckla affärerna och öka försäljningen av varor och tjänster. Just nu har vi inte någon pågående ansökningsomgång.

Goda exempel

Företag som fått stöd via Miljödriven tillväxt har fått möjlighet att öka sin försäljning genom affärsutvecklande insatser på en nationell eller internationell marknad. Stödet har även hjälpt företag som har färdigutvecklade produkter med extern hjälp i den senare kommersialiseringsfasen.

DemoMiljö

Tillväxtverket har också ett program som heter DemoMiljö vars mål är att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för människor i sju samarbetsländer.

DemoMiljö

Senast ändrad
19 januari 2016 14:22

Ansökningsomgångar

  • Stöd för internationalisering av företag genom kluster och innovationsmiljöer
    BSR Innovation Express stödjer internationalisering av små och medelstora företag genom kluster och innovationsmiljöer. Ansökningsomgången är finansierad av ett antal nationella myndigheter där Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Tillväxtverket finansierar den svenska insatsen. Vår prioritering och fokus är hållbarhet och miljöteknik.

Jag har beviljats stöd

Har du beviljats stöd från Miljödriven tillväxt? Du hittar bland annat blanketter för utbetalning och rapportering via länken nedan.

Blanketter genomförande/avslut Miljödriven tillväxt

Är du intresserad av svensk miljöteknik?

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi ett stort nätverk för dig som företagare att ta del av.

swedishcleantech.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket