Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

För ett konkurrenskraftigt Sverige

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Utropstecken

Vårt uppdrag

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.
Uppdrag och organisation 

Kontor med glasfönster och vita ikoner.

Våra verktyg

Tillväxtverkets verktyg är kunskap, nätverk och finansiering. Kunskap om företag och regioner. Nätverk för effektiv samverkan. Och finansiering som stärker näringslivet.
Våra verktyg

Backspegel

Resultat

Tillväxtverkets årsredovisning är en sammanställning av hur vi under det gångna året arbetat mot vår vision: Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.
Resultat

Närbild på kvinna med headset.

Kontakta oss

Tillväxtverket har kontor på nio orter. På åtta av orterna ligger programkontor för de regionala strukturfondsprogrammen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Kontakta oss

Tre medarbetare på Tillväxtverket diskuterar kring en laptop.

Jobba hos oss

På Tillväxtverket får du möjlighet att arbeta operativt och strategiskt med hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Vi är 370 medarbetare på nio orter.
Jobba hos oss

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket