Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Vi erbjuder

Här följer information kring några av de förmåner och villkor som gäller om du blir anställd på Tillväxtverket.

Arbetstid

För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Vi tillämpar flextid. Tillväxtverket eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Friskvård

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Vidare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på högst 2000 kronor/kalenderår för bland annat olika motionsaktiviteter. Fruktkorgar finns på alla kontor och friskvårds- och kulturaktiviteter anordnas av kulturföreningen eller arbetsgivaren.

Föräldrapenningtillägg

För att underlätta för arbetstagare som är föräldralediga finns en kompletterande ersättning utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar. Du som är föräldraledig får 10 procent av din lön för de dagar du tar ut föräldrapenning över garantinivån från Försäkringskassan.

Läkarvård och sjukvård

Tillväxtverket subventionerar de kostnader du har för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel i enlighet med gällande avtal.

Moderna kontor

Tillväxtverket arbetar för att vara en modern myndighet med tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet. Du har tillgång till en bärbar dator och mobiltelefon och du kan koppla upp dig mot trådlösa nätverk. Vi använder vår videokonferensanläggning flitigt eftersom flera möten och projekt involverar medarbetare i hela landet.

Semester

Du har rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få alla semesterdagar betalda måste du vara anställd hela året. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:

  • Till och med det år du fyller 29 år - 28 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 30 år - 31 dagars semester.
  • Från och med det år du fyller 40 år - 35 dagars semester.

Utveckling

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Det årliga utvecklingssamtalet med chefen är ett forum för samtal kring medarbetarens utveckling i koppling till verksamhetens mål.

Vi ser intern rörlighet som en viktig framgångsfaktor. Detta kan bland annat ske genom möjlighet att delta i projekt eller genom att du visar intresse för annat arbete internt.

Senast ändrad
19 januari 2016 14:25

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket