Ledning och styrelse

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, ansvarar för den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektören en ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår:

Gunilla Nordlöf, generaldirektör

Karin Hallerby, tf avdelningschef Företag

Lars Wikström, avdelningschef Regioner

Anna Bünger, tf avdelningschef Näringsliv

Mattias Åsander, tf avdelningschef Verksamhetsstöd, tf avdelningschef Administration

Susanne Eklöf, avdelningschef Kommunikation

Aslög Odmark, strategisk utveckling

Bilder hittar du under Press

Bilder på ledningen

Styrelse

I styrelsen ingår:

Kristina Alsér (ordförande), landshövding i Kronobergs län

Håkan Ylinenpää, professor vid Luleå tekniska universitet

Anders Källström, VD LRF

Kerstin Paulsson, VD Netsoft Lund AB

Bertil Törsäter, f d regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen

Jan Berg, ekonom med egen konsultverksamhet

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Personalrepresentant SACO

Personalrepresentant ST

Aslög Odmark är styrelsens sekreterare

Bilder på styrelsen


Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm, 08-681 91 00, info@tillvaxtverket.se