Ledning och styrelse

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, ansvarar för den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektören en ledningsgrupp.

Tillväxtverkets ledningsgrupp

Gunilla Nordlöf, generaldirektör

Lars Wikström, avdelningschef Regioner

Anna Bünger, avdelningschef Näringsliv

Karin Hallerby, tf avdelningschef Företag

Mattias Åsander, avdelningschef Förvaltning

Susanne Eklöf, avdelningschef Kommunikation

Aslög Odmark, planeringschef, gd-stab, sekreterare

Bilder hittar du under Press

Bilder på ledningen

Tillväxtverkets styrelse

Kristina Alsér (ordförande), landshövding i Kronobergs län

Håkan Ylinenpää, professor vid Luleå tekniska universitet

Anders Källström, vd LRF

Kerstin Paulsson, vd Netsoft Lund AB

Bertil Törsäter, f d regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen

Jan Berg, ekonom med egen konsultverksamhet

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Personalrepresentant SACO

Personalrepresentant ST

Jenny Forkman, styrelsens sekreterare

Bilder på styrelsen

Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm, 08-681 91 00, info@tillvaxtverket.se