Ledning och styrelse

Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse har fullt ansvar för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, ansvarar för den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektören en ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen ingår:
Gunilla Nordlöf, generaldirektör

Patrik Sällström, avdelningschef Europaprogrammen

Aslög Odmark, planeringschef

Mattias Åsander, administrativ chef

Cecilia Werner Kastensson, kommunikationschef

Lena Rooth, avdelningschef Företagsinsatser

Anneli Sjögren, avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling

Karin Hallerby, avdelningschef Internationella avdelningen,

Anna Bünger, avdelningschef Utveckling och regional tillväxt

Bilder hittar du under Press

Ladda ner bilder på ledningen

Styrelse

I styrelsen ingår:

Chris Heister (ordförande), landshövding i Stockholm

Bicky Chakraborty, VD Elite Hotels

Anders Källström, VD LRF

Kerstin Paulsson, VD Netsoft Lund AB

Eva-Carin Tengberg

Alf Vigren, VD Stiftelsen Hantverk och Utbildning

Johan Wiklund, professor i entreprenörsskap vid Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i Syracuse

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Personalrepresentant SACO

Personalrepresentant ST

Aslög Odmark är styrelsens sekreterare

Ladda ner bilder på styrelsen

Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm, 08-681 91 00, info@tillvaxtverket.se