Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Remisser från Näringsdepartementet

Besvarade remisser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 12-00198 En kompletterande promemoria avseende förslag om genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00461 Remiss av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-01066 Inspel till en svensk mineralstrategi.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-01691 Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranchen.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-02018 Post- och telestyrelsens rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-02577 Ändring i trafikförordningen (1998 1276) beträffande vinterdäck på tunga fordons drivaxel.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03196 Promemorian Avveckling av program för energieffektivisering.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03341 Remiss av utredningen om översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet (N 201105) betänkande Dammsäkerhet - tydliga regler och effektiv tillsyn SOU 201246.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04435 Förslag till ändring i trafikförordningen avseende höjd högsta tillåten hastighet för buss.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05471 PM av Myndigheters tillgång till tjänster för elektroniskt identifiering.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05589 Remiss av förslag till nytt direktiv om radioutrustning.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05638 Konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål för vägtrafiken (TRV2012-27782).pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03682 Promemoria - Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05471 Remiss av PMan Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering.pdföppnas i nytt fönster
Word 12-05589 Remiss av förslag till nytt direktiv om radioutrustning.docöppnas i nytt fönster
PDF 12-05652 Remiss avseende Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning .pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05652 Inbjudan till remissmöte om Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändningg .pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05786 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05057 Små företag - stora möjligheter med it.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05057 Remiss av slutbetänkande - SOU 2012 63 Små företag - stora möjligheter med IT.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05726 Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012 70).pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05864 Remiss avseende betänkandet Undersökningstillstånd och arbetsplaner (SOU 2012 73).pdföppnas i nytt fönster
Senast ändrad
18 juni 2015 14:46

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.