Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Remisser från Socialdepartementet

Remisser under bearbetning samt svar på remisser från Socialdepartementet

Besvarade remisser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 12-00462 SOU 2011-77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-01149 Promemoria Karenstid för egenföretagare, m.m..pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00996 Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03793 SOU 2012 47 Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-02854 Betänkande Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012 32).pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00624 Remissvar avseende Kommissionens förslag till direktiv om tilldelning av koncessioner.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04029 Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010900) samt plan- och byggförordningen (201338) .pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04028 Remissbehandling av slutrapporten från den konsultativa expertgruppen om finansiering och koordinering av forskning och utveckling riktadmot utvecklingsländernas hälsobehov.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03890 Behöriga företrädare för myndigheter.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04837 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05375 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05527 Remiss av delbetänkandet SOU 201275 - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00571 Promemoria (DS 2012 55) Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05527 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-005751 Promemoria (DS 2012 55) Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län.pdföppnas i nytt fönster
Senast ändrad
18 juni 2015 14:44

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.