Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Remisser från Socialdepartementet

Remisser under bearbetning samt svar på remisser från Socialdepartementet

Remisser under bearbetning

  • 12-03783 SOU 2012:47 Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjlighet att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna
  • 12-00462 SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 12-00462 SOU 2011-77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-01149 Promemoria Karenstid för egenföretagare, m.m..pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00996 Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03793 SOU 2012 47 Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-02854 Betänkande Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012 32).pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00624 Remissvar avseende Kommissionens förslag till direktiv om tilldelning av koncessioner.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04029 Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010900) samt plan- och byggförordningen (201338) .pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04028 Remissbehandling av slutrapporten från den konsultativa expertgruppen om finansiering och koordinering av forskning och utveckling riktadmot utvecklingsländernas hälsobehov.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-03890 Behöriga företrädare för myndigheter.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-04837 Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05375 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05527 Remiss av delbetänkandet SOU 201275 - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-00571 Promemoria (DS 2012 55) Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-05527 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden.pdföppnas i nytt fönster
PDF 12-005751 Promemoria (DS 2012 55) Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län.pdföppnas i nytt fönster
Senast ändrad
28 december 2013 19:42