Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxthinder större för småföretag med fler anställda

Svenska företag med 10-49 anställda vill växa men ser fler tillväxthinder än andra företag. Samtidigt är innovationskraften stark. Det visar Tillväxtverkets stora enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2014.

Totalt 70 procent av företagen uppger att de vill växa. Andelen företag som vill växa har minskat sedan föregående undersökning. De företag som ser störst hinder för att växa är de större småföretagen med 10-49 anställda. De hamnar i kläm och upplever hinder som både mindre småföretag och medelstora företag ser. Hindren är till exempel krångliga regler och utökat personalansvar.

- De större småföretagen är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och där finns en stor potential eftersom dessa företag vill växa. För oss som arbetar med att stärka företagens konkurrenskraft är detta en viktig signal som vi måste ta med oss i vårt fortsatta arbete, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Det finns en stark förnyelseförmåga bland företagen. Nästan hälften av de små och medelstora företagen uppger att de har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och tjänster de senaste tre åren.

-Nästan hälften av företagen ser sig som innovativa. Det tyder på en hög kreativitet i näringslivet. Det finns all anledning att från offentligt håll fortsätta att stödja det innovationsarbete som sker i företag, På så sätt skapas förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft, säger Gunilla Nordlöf.

Du hittar resultaten från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 på Tillväxtverkets webbsidor om fakta och statistik. Där går det även att ta fram diagram och siffror om småföretagandets utveckling i Sverige. Länsuppdelad statistik gör det möjligt att till exempel jämföra tillväxtviljan i olika län.

Gå till Tillväxtverkets webbsidor om Fakta och statistik

Företagens villkor och verklighetär en av Sveriges största och mest omfattande enkätundersökningar riktade till små och medelstora företag. Sammanlagt 16 000 företag i Sverige har svarat på enkäten. Tillväxtverket har tidigare genomfört undersökningen 2002, 2005, 2008 och 2011. Undersökningen ger svar på hur företagen ser på områden som tillväxtmöjligheter, internationalisering, innovationskraft och hinder för tillväxt.

Senast ändrad
19 januari 2016 14:25

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket