Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Turister, en kvinna och man i övre medelåldern, fotograferar sig själva på ett marknadstorg.

Foto: Maskot

Turism och besöksnäring

Resandet växer snabbast till storstäderna men har även en stor potential till andra destinationer i stora delar av landet. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Prognoserna pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Turismföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

Utmaningar för Sverige

Det är stor efterfrågan på fler mogna turistdestinationer och upplevelser i Sverige. En utmaning är att få hela utvecklingskedjan att fungera, vilket kräver både kompetens och samverkan.

Utmaningar

Insatser

Våra insatser syftar till att hitta framkomliga vägar för att möta besöksnäringens olika utmaningar. För att lyckas behövs strategisk samverkan i olika former.

Insatser

Målbild

En övergripande målbild är att svensk besöksnäring kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att växa i en förändrad omvärld.

Målbild

Kunskap

Vi utvecklar statistik om turism och besöksnäring i Sverige löpande. Vi tar även fram kunskapsunderlag för näringen och näringens stödsystem utifrån bland annat projektsatsningar.

Kunskap

Nätverk

I de flesta insatser som Tillväxtverket gör inom turism och besöksnäring är samverkan en förutsättning. Här hittar du aktuella nätverk.

Nätverk

Finansiering

Tillväxtverket delfinansierar vissa strategiska utvecklingsprojekt. Därutöver finansieras projekt genom särskilda uppdrag och utlysningar.

Finansiering

Senast ändrad
18 februari 2016 10:17

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket