Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Turism

Turismens totala omsättning ökade med drygt fem procent och de utländska besökarnas konsumtion i Sverige ökade med närmare 13 procent under 2014. Under 2014 tog Sverige emot 19,9 miljoner utländska besök vilket var en ökning med sex procent.

Inkvarteringsstatistik

56,6

miljoner övernattningar i Sverige under 2015. Inkvarteringsstatistik

Inkommande besökare - IBIS

Sverige tog emot 19,9 miljoner besök från utlandet 2014. 16 procent av alla besök hade huvudsyfte affärsresa och 84 procent privatresa. Den genomsnittliga konsumtionen under vistelsen i Sverige uppgick till 1 085 SEK per person och dag.

Utländska besökare

Turismens årsbokslut

Turismens totala omsättning ökade med 13,2 miljarder kronor eller med 5,2 procentunder 2014. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 10,7 miljarder kronor eller med hela 12,5 procent under 2014.
Turismens omsättning, sysselsättning och exportvärde

Turismföretag i Sverige

Diagram
Senast ändrad
4 februari 2016 09:32

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket