Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Turism

Turismens totala omsättning ökade med 7 procent och de utländska besökarnas konsumtion i Sverige ökade med närmare 18 procent under 2015. Under 2015 gjordes 60,4 miljoner övernattningar i Sverige, vilket var en ökning med 7,1 procent jämfört med året innan.

Inkvarteringsstatistik

56,6

miljoner övernattningar i Sverige under 2015. Inkvarteringsstatistik

Inkommande besökare - IBIS

Sverige tog emot 19,9 miljoner besök från utlandet 2014. 16 procent av alla besök hade huvudsyfte affärsresa och 84 procent privatresa. Den genomsnittliga konsumtionen under vistelsen i Sverige uppgick till 1 085 SEK per person och dag.

Utländska besökare

Turismens årsbokslut

Turismens totala omsättning ökade med 18,5 miljarder kronor eller med 7,0 procent under 2015. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 17,1 miljarder kronor eller med hela 17,9 procent under 2015.
Turismens omsättning, sysselsättning och exportvärde

Turismföretag i Sverige

Diagram
Senast ändrad
21 juni 2016 09:30

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket